Russian WW MultiMode Contest 2014

Russian WW MultiMode Contest 2014

Informació de concursos:
Russian WW MultiMode Contest 2014
Inici: 15/11/2014 – 12:00 UTC
Final: 16/11/2014 – 12:00 UTC
Modes: RTTY, BPSK63, SSB i CW
Bandes: 10, 15, 20, 40, 80 i 160 m.
Programari recomanat: MixW