LZ DX Contest 2014

 

Informació de concursos:
LZ DX Contest 2014
Inici: 22/11/2014 – 12:00 UTC
Final: 23/11/2014 – 12:00 UTC
Modes: SSB i CW
Bandes: 10, 15, 20, 40 i 80 m.
Programari recomenat: MixW