Node de “Packet” a Collsuspina

 

Document històric: Node de Packet ràdio instal·lat l’any 1995 a Collsuspina per l’Eliseu, 30AT474 · Reportatge publicat a la revista Digipeater el març de 1995. A la fotografia podem veure l’Eliseu, ara EA3HKA, amb els equips de l’època.
Node Packet 30AT474 (2)       Node Packet 30AT474 (1)