Encara no estàs “LinkCat”?

Pots accedir a la Conferència Catalana per les freqüències de ràdio o mitjançant Windows, les app d’Android o iPhone. Aquí tenim la llista de freqüències operatives el dia d’avui.

Twitter-Echolink