Llista de freqüències de la Conferència Catalana Echolink

Llista de freqüències de la Conferència Catalana Echolink. Aquesta llista anul·la totes les anteriors. (Document del 2 de maig de 2015)

Echolink v4.0