European PSK DX Contest 2015

Concurs d’aquest cap de setmana.

European PSK DX Contest 2015
Inici: 23/05/2015 – 12:00 UTC
Final: 24/05/2015 – 12:00 UTC
Mode: BPSK63
Bandes: 10, 15, 20, 40 i 80 m.
Programari recomanat: MixW
(Bases del concurs)