Indicador d’intensitat de senyal

 

Network Signal Info és una aplicació de l’Android que permet veure el senyal que ens arriba de la xarxa de telefonia mòbil i de WiFi. Podem crear ginys a l’escriptori per a visualitzar la intensitat del senyal amb 14 barres de colors. També veurem la companyia operadora de la xarxa, tipus de telèfon, tipus de xarxa, intensitat del senyal amb valors de dBm i ASU, activitat de les dades, codi de país, identificació del dispositiu i adreça IP. Molt interessant és la funció de poder visualitzar sobre el mapa la ubicació de l’antena (cell location) a la qual estem connectats en aquell moment.
Network Signal Info (1)Network Signal Info (2)