Warning about AM3A

 

AM3A is a special contest call sign. The holder and operator is EA3FHP
Authorized only from 29-September-2007 until 29-January-2010.
This license has been permanently canceled. Currently there is a pirate radio station transmitting with this call sign. These transmissions are completely illegal.
All contacts made after 29-January-2010 are illegal. Please, ignore this pirate radio station.
.
AM3A és un indicatiu especial i temporal per a concursos internacionals d’alta competitivitat.
El titular i operador és EA3FHP
Indicatiu autoritzat des del 29 de setembre de 2007 fins el 29 de gener de 2010.
La llicència AM3A ha estat cancel·lada. Actualment hi ha un radioaficionat pirata que utilitza il·legalment aquest indicatiu, principalment en CW (telegrafia). Aquestes emissions són totalment il·legals i els seus contactes no tenen cap validesa. Si us plau, ignoreu aquesta estació. Gràcies.