Codi de conducta del radioaficionat

 

 1. Escoltaré, escoltaré i escoltaré i després escoltaré una mica més abans de cridar una estació.
 2. Només cridaré si puc sentir l’estació de DX correctament.
 3. No confiaré en els “clústers”. Estaré sempre completament segur de quin és l’indicatiu de l’estació DX abans de cridar-la.
 4. No faré interferències a l’estació DX o qualsevol altra estació que l’estigui cridant i mai no ajustaré el meu equip a la freqüència de l’estació DX o a les freqüències que ella estigui escoltant.
 5. Sempre esperaré que l’estació acabi el seu contacte abans de cridar-la.
 6. Sempre cridaré amb el meu indicatiu complet.
 7. Cridaré i després escoltaré per un interval de temps raonable.
 8. Mai no cridaré contínuament sense escoltar.
 9. No cridaré quan l’estació de DX crida una altra estació que no és la meva.
 10. No cridaré quan l’estació de DX interroga per un indicatiu que no és el meu.
 11. No cridaré quan l’estació de DX crida a altres àrees geogràfiques que no és la meva.
 12. Quan l’estació DX em crida a mi, no repetiré el meu indicatiu a no ser que cregui que l’ha copiat erròniament.
 13. Seré sempre amable, tant si faig el contacte com si no el faig.
 14. Respectaré als meus col·legues radioaficionats i operaré de forma que pugui guanyar-me el seu respecte.Banner_activitats(És molt important i recomanable aplicar aquest protocol a les activitats per part de tots els radioaficionats. És molt fàcil, només és qüestió de sentit comú i de seny.)