Diploma Flora i Fauna

 

EAFF són les sigles del prefix EA (estat espanyol) i FF (Flora Fauna) són les sigles del programa estatal i del programa internacional WWFF (World Wide Flora Fauna) per a radioaficionats.

L’objectiu dels programes EAFF i WWFF és el de donar a conèixer els diferents espais naturals protegits de l’estat (EAFF) i del món (WWFF), i per a això s’ha creat una sèrie de diplomes internacionals (WWFF) i estatals entre els quals estan inclosos els diplomes EAFF.

Els tipus d’espais naturals que el programa WWFF-EAFF pretén donar a conèixer estan classificats en dues classes:

Classe A
a) Parc Nacional
b) Parc Natural
c) Parc Regional
d) Àrea Natural Protegida
e) Reserva Natural
f) Reserva Regional
g) Oasi naturalista
h) Reserva de la Biosfera o Biòtop.

Classe B
aa) Àrea Protegida amb Estatus Natura 2000
ab) Àrees especials de protecció establertes pels governs d’Europa
ac) Altres per definir (Paisatge zones restringides, FFH-Àrees (Flora Fauna Hàbitat)

Les activitats d’aquest diploma augmenten cada dia. EA3HKY és qui gestiona el web EAFF.

EAFFWWFF