Modes digitals a la banda de 27 Mhz.

Modes digitals a la banda de 27 Mhz.

L’estació EA3FHP ja ho té tot a punt per a començar a emetre en modes digitals, BPSK, ROS, RTTY, SSTV, etc. a la banda de CB-27 Mhz. amb l’antic “Sound Card Adapter 2001” i l’emissora SUPER STAR 360FM de l’any 1982. Aquesta emissora va servir per a obtenir el primer indicatiu de radioaficionat, EC3BXP. Després de deu mesos va obtenir l’actual indicatiu EA3FHP.

Sound Card Adapter 2001

Sound Card Adapter 2001

By ea3fhp Posted in CB-27