EA3FHP, 10 anys de comunicacions digitals

 

Avui fa 10 anys que l’estació EA3FHP va començar a treballar en modes digitals. El QSO número 1  es va fer el 28 de juny de 2006 a les 19:06 UTC en RTTY amb l’estació SV9CUF/1 utilitzant el programa MixW 2.18 i la targeta de so de l’ordinador. Això va ser possible gràcies a l’ajuda d’en Pep, estació EA3AHU (ara EA3TP).

El 30 de juny de 2006 va instal·lar el Sound Card Adapter 2001 i més endavant, el 2 de gener de 2009, va instal·lar definitivament el RigExpert Standard USB Transceiver Interface.
En el moment de redactar aquesta entrada, el nombre total de contactes fets en diversos modes digitals és de 46794.

2006-2016_10_anys_digitals (1)