35è aniversari d’EA3FHP

EA3FHP (35 anys, 1985-2020)

EA3FHP (35 anys, 1985-2020)

Avui, 11 de gener de 2020, es compleixen trenta-cinc anys de l’expedició de la llicència de radioaficionat amb l’indicatiu EA3FHP. Aquest és el document on consta l’equip autoritzat, les matrícules dels cotxes autoritzats i la inspecció de l’estació de radioaficionat signada per un tècnic amb data de l’11 de gener de 1985.

Te’n recordes? EB3DGV (Castellnou de Bages)

Te’n recordes? Avui fa 9 anys.
Diada de ràdio amb berenar-sopar organitzada per Unió de Radioaficionats del Bages.
El dissabte 22 de maig de 2010, EB3DGV va activar el municipi de Castellnou de Bages. Els operadors de l’estació durant el matí van ser els següents: EB3DSD, EA3AHZ, EB3DGV i EA3FHP. Durant tot el matí, EA3BB i EA3EZG van muntar les antenes per a rebot lunar (EME) per a la diada de ràdio organitzada per la Unió de Radioaficionats del Bages. A la tarda, EA3BB, va operar l’estació de rebot lunar.

Te’n recordes? Diploma COMCAT (Comarques de Catalunya)

Te’n recordes? Avui fa un any. Primer aniversari de la creació del diploma COMCAT (Comarques de Catalunya)

El Mike Delta Victor DX Group ha creat i gestiona el nou diploma COMCAT (Comarques de Catalunya). També s’ha creat el perfil de Facebook i el correu electrònic. Avui ja s’ha estrenat el diploma activant la comarca COMCAT-033. Us convidem a tots a participar en aquest nou diploma de casa nostra.

Te’n recordes? EA3URO (Els Munts)

 

Te’n recordes? Avui fa 10 anys.

 Data Diumenge, 3 d’agost de 2008
 Indicatiu EA3URO/P
 Operadors EB3FLY | EA3DE | EA3DWS | EA3FHP | EB3FDI | EA3AHU | EA3AHZ | EA3CSA | EA3TJ | EA3DUB | EA3BDQ | “Jack”
 Lloc Senyal geodèsic Els Munts, Sant Agustí de Lluçanès (Osona)
 Referència VGB-142
 Contactes
360

EA3AHZ, EA3TJ, EB3FLY i EA3DWS

Te’n recordes? Ràdio Club Vic

 

Te’n recordes? L’associació de radioaficionats Ràdio Club Vic es va fundar el 26 de juliol de 2011 a Sant Julià de Vilatorta (Osona) per tres radioaficionats en una assemblea celebrada al restaurant Ca la Manyana. (Estatuts)

Els fins de l’associació són:

 • Promoure i impulsar l’afició a la ràdio, el que s’anomena legalment Servei de Radioaficionats i definit com un servei de radiocomunicació que té com a objectiu la instrucció individual, la intercomunicació i els estudis tècnics, efectuats per radioaficionats, és a dir, per persones autoritzades d’acord amb la llei, que s’interessen per la radiotècnica amb caràcter exclusivament personal i sense ànim de lucre.
 • Protegir l’autèntica essència de l’afició a la ràdio que consisteix a comunicar-se, emetre i rebre exclusivament mitjançant les ones radioelèctriques o hertzianes sense fils, amb equips transmissors i antenes, però mai amb una interconnexió amb xarxes de cable totalment contràries a l’esperit de la ràdio, com ara internet, o altres xarxes de cable existents o encara per inventar.
 • Difondre l’afició a la ràdio entre tots els àmbits de la societat dedicant especial atenció als més joves.
 • Impulsar i normalitzar l’ús de la llengua catalana entre els radioaficionats en tots els àmbits de l’afició.
 • Conscienciar i convèncer al col·lectiu de radioaficionats sobre la necessitat que Catalunya sigui reconeguda com a entitat DXCC.
 • Complir i fer complir als seus socis el Reglament de Radiocomunicacions Internacional en general, i en particular el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. (ORDRE ITC/1791/2006, de 5 de juny, per la qual s’aprova el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. («BOE» 137, de 9-6-2006.)

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Participar en concursos de radioaficionat d’àmbit nacional, estatal i internacional en totes modalitats i bandes de freqüència analògiques i digitals.
 • Organitzar i participar en activitats de radioaficionat, el que s’anomena activacions, de llocs de la geografia catalana i internacional catalogats i referenciats com a vèrtexs geodèsics, monuments i vestigis, castells, ermites, espais naturals, municipis, comarques, entitats DXCC i altres referències que puguin sorgir en el futur.
 • Impartir els cursos adequats per a l’obtenció del diploma d’operador d’estació d’aficionat.
 • Sol·licitar al DX Century Club (DXCC) que Catalunya sigui reconeguda com una entitat DXCC.
 • El català és la llengua vehicular del Ràdio Club Vic i per tant s’utilitza en totes les comunicacions de ràdio analògica i digital, documents escrits i electrònics en tots els formats existents i els que estan per inventar i s’incentiva el seu ús entre els radioaficionats. Com a conseqüència d’això les targetes QSL sempre seran escrites com a mínim en català.

Te’n recordes? Nova antena de l’estació EA3ZW

 

Te’n recordes? Avui fa 7 anys.
Avui s’ha muntat la nova antena de l’estació EA3ZW a Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà). Han col·laborat en el muntatge EB3FOH, EA3RM i EA3FHP. L’antena és una Diamond X-50N bibanda de 144 i 430 Mhz.

EB3FOH, EA3RM i EA3ZW muntant l’antena a Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà)

Te’n recordes? EA3FHP/M (Ermita de Sant Joan del Colomer)

 

Avui, EA3RKM (Operadors EA3HKY i EA3HLM), han activat l’ermita de Sant Joan del Colomer. Recordem l’activitat realitzada l’any 2013. Àlbum amb 24 fotografies fent clic a la foto.

 Data   Dissabte, 30 de març de 2013
 Indicatiu   EA3FHP/M
 Operadors   EA3CH | EA3FHP
 Lloc   Ermita de Sant Joan del Colomer, Taradell (Osona)
 Referència   EB-156
 Contactes
  309

EA3CH operant l’estació EA3FHP/M

Te’n recordes? Trobada DX a Fraga

 

Te’n recordes? Avui fa 14 anys.

El 5 de juny de 2004 es va fer la trobada DX a Fraga. Es van reunir els radiooïdors i radioaficionats Silveri Gómez, Rafael Martínez, Joaquim Fàbregas (EA3ANS) i EA3FHP a la casa de camp d’en Silveri a Fraga (Baix Cinca). Durant la tarda del dissabte i gran part de la nit es van poder fer captacions de diverses emissores d’Ona Curta, en especial les pirates que emeten a la banda de 49 m. En Joaquim (EA3ANS) va fer una demostració de captacions d’emissores amb el sistema DRM (Digital Radio Mondiale) a la mateixa banda d’Ona Curta. El diumenge en Silveri ens va obsequiar amb un excel·lent dinar juntament amb els seus pares.

Silveri Gómez i Rafael Martínez

Te’n recordes? EA3FP/P (Torre de Puiggraciós)

 

Avui fa 10 anys. Te’n recordes?

 Data Diumenge, 13 d’abril de 2008
 Indicatiu EA3FP/P
 Operadors EA3EJI, EA3ALV, EA3EYO, EA3NO, EC3ACS, EA3BCK, EA3JW, EA3EBN, EB3JT, EA3EJJ, EA3GNR, EA3GLB, EA3GTJ, EB3CCJ, EA3DKB, EA3EZD, EA3OM i EA3FHP.
 Lloc Torre de Puiggraciós, El Figueró (Vallès Oriental)
 Referències CB-342 | MVB-0498