Te’n recordes? EA3CH/P (Savassona)

Te’n recordes? Avui fa deu anys, 2012-2022.

Indicatiu: EA3CH/P
Data: Diumenge 24 de juny de 2012
Vèrtex Geodèsic de Savassona, Tavèrnoles (Osona)
Referències: VGB-178 / DMC-08275
Operadors: EA3CH i EA3FHP
Hem rebut la visita d’EA3OM (Joan) al qual li agraïm molt que ens hagi deixat el generador de corrent elèctric.
S’ha fet un total de 331 QSO a 40 m. en dues hores i quaranta-cinc minuts.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.

Te’n recordes? Trobada de radioaficionats a Folgueroles

Te’n recordes? Avui fa un any.

Avui s’ha celebrat una trobada de radioaficionats i CB-istes als jardins de Can Dachs, Folgueroles (Osona). Hi han assistit les estacions EA3FHP, FURA, PUIGSAGORDI, MIKE-73, EA3HKA i PLANETA.

Durant més de dues hores s’han compartit diverses experiències i opinions del món dels radioaficionats, dels ordinadors i de les aplicacions mòbils. Tots els assistents han manifestat el desig de tornar a fer més trobades com aquesta i passar una estona agradable en companyia dels col·legues de la ràdio.

Te’n recordes? Cap d’any de 1984 amb Àlex Bruguera a Ràdio Guia

Te’n recordes? Avui fa trenta set anys, 1984-2021.

Ràdio Guia va emetre entre els anys 1983 i 1986 des del Roc Llarg a Sant Bartomeu del Grau (Osona) a la freqüència de 97.5 FM amb so d’alta definició. Emetia tretze hores diàries.

En aquesta gravació podem sentir Lluís de Planell i Josep Cumbrera. Al final de la gravació podem sentir Àlex Bruguera la nit de cap d’any del 31 de desembre de 1984 fent publicitat de la discoteca Roc 34 de Vic.gravacions-3

Te’n recordes? EH3CT (El Tió)

Te’n recordes? Fa tretze anys, 2008-2021.

Data Del 15 al 20 de desembre de 2008
Indicatiu
EH3CT (Indicatiu especial)
Operadors Diversos operadors
Lloc Diverses estacions fixes
Esdeveniment El Tió
Contactes
200 (Operador EA3FHP)

10è aniversari de l’associació de radioaficionats Ràdio Club Vic

Te’n recordes? Avui fa deu anys. L’associació de radioaficionats Ràdio Club Vic es va fundar el dimarts 26 de juliol de 2011 a Sant Julià de Vilatorta (Osona) per tres radioaficionats en una assemblea celebrada al restaurant Ca la Manyana. (Estatuts)

Els fins de l’associació són:

 • Promoure i impulsar l’afició a la ràdio, el que s’anomena legalment Servei de Radioaficionats i definit com un servei de radiocomunicació que té com a objectiu la instrucció individual, la intercomunicació i els estudis tècnics, efectuats per radioaficionats, és a dir, per persones autoritzades d’acord amb la llei, que s’interessen per la radiotècnica amb caràcter exclusivament personal i sense ànim de lucre.
 • Protegir l’autèntica essència de l’afició a la ràdio que consisteix a comunicar-se, emetre i rebre exclusivament mitjançant les ones radioelèctriques o hertzianes sense fils, amb equips transmissors i antenes, però mai amb una interconnexió amb xarxes de cable totalment contràries a l’esperit de la ràdio, com ara internet, o altres xarxes de cable existents o encara per inventar.
 • Difondre l’afició a la ràdio entre tots els àmbits de la societat dedicant especial atenció als més joves.
 • Impulsar i normalitzar l’ús de la llengua catalana entre els radioaficionats en tots els àmbits de l’afició.
 • Conscienciar i convèncer al col·lectiu de radioaficionats sobre la necessitat que Catalunya sigui reconeguda com a entitat DXCC.
 • Complir i fer complir als seus socis el Reglament de Radiocomunicacions Internacional en general, i en particular el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. (ORDRE ITC/1791/2006, de 5 de juny, per la qual s’aprova el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. («BOE» 137, de 9-6-2006.)

Per aconseguir aquests objectius, l’associació realitza les activitats següents:

 • Participar en concursos de radioaficionat d’àmbit nacional, estatal i internacional en totes modalitats i bandes de freqüència analògiques i digitals.
 • Organitzar i participar en activitats de radioaficionat, el que s’anomena activacions, de llocs de la geografia catalana i internacional catalogats i referenciats com a vèrtexs geodèsics, monuments i vestigis, castells, ermites, espais naturals, municipis, comarques, entitats DXCC i altres referències que puguin sorgir en el futur.
 • Impartir els cursos adequats per a l’obtenció del diploma d’operador d’estació d’aficionat.
 • Sol·licitar al DX Century Club (DXCC) que Catalunya sigui reconeguda com una entitat DXCC.
 • El català és la llengua vehicular del Ràdio Club Vic i per tant s’utilitza en totes les comunicacions de ràdio analògica i digital, documents escrits i electrònics en tots els formats existents i els que estan per inventar i s’incentiva el seu ús entre els radioaficionats. A conseqüència d’això, les targetes QSL sempre seran escrites com a mínim en català.

Recordant el desaparegut cercador de radioaficionats QRZ.cat

El cercador de radioaficionats QRZ.cat va ser creat l’any 2016, però va desaparèixer al cap de pocs dies a causa de la lamentable i inadmissible denúncia d’un radioaficionat contrari a la seva creació.

Objectiu
QRZ.cat neix amb la voluntat i el desig de diversos radioaficionats de Catalunya d’oferir i gaudir d’un servei de consulta de distintius de crida de radioaficionats en línia en llengua catalana.
QRZ.cat utilitza el servei d’interfície (xml) que ofereix el qrz.com i per tant, mostra totes les dades actualitzades de les estacions que estiguin inscrites en el moment de la consulta al web qrz.com.
QRZ.cat no utilitza cap base de dades de cap mena amb informació personal de cap radioaficionat del món. Es limita a mostrar les dades dels radioaficionats que les han facilitat al qrz.com
QRZ.cat també ofereix i oferirà altres serveis útils per a les estacions de radioaficionats com poden ser:

-Consulta de la propagació
-Consulta d’entitats DXCC, etc.

Naturalesa i contingut
Tot el contingut i serveis que lliura QRZ.cat pertanyen a l’Associació Radioaficionats de Catalunya (ARCAT).
L’ús d’aquest lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les presents condicions d’ús, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels continguts o serveis del lloc web. Per la qual cosa l’usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap mena de reserves la present política d’ús del contingut i navegació web abans de realitzar qualsevol mena d’operació, visionat, utilització, etc. en aquest lloc web. L’usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent.
QRZ.cat es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui aquestes condicions generals d’ús.
QRZ.cat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús així com qualsevol altres, particulars o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los.

Informació i serveis
QRZ.cat proporciona informació clara als usuaris sobre els serveis que proporciona, les seves característiques i informació sobre la mateixa web. Al present lloc web hi ha enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per QRZ.cat aquests enllaços provenen d’altres fonts d’informació, no suposant la seva inclusió, recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant QRZ.cat declina tota responsabilitat que pogués sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

Ús i responsabilitats
Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’ofereixen.
QRZ.cat no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a altres pàgines d’internet diferents de la mateixa QRZ.cat.

Te’n recordes? Catorze estacions al canal 14 de la Banda Ciutadana

Te’n recordes? Fa deu anys, 2011-2021.

Èxit aclaparador de la convocatòria que s’ha fet aquesta setmana per emetre a la banda de 27 MHz. A les tres de la tarda han començat a sortir “CB-istes” pel canal 14 de 27 MHz.

La roda ha durat fins a dos quarts de sis de la tarda. Tothom ha estat molt content d’haver recordat les rodes que es feien vint-i-cinc anys enrere. Us convidem a sortir el primer dissabte de cada mes de 3 a 4 de la tarda. En total han sortit catorze estacions que podeu veure en aquesta llista.