Te’n recordes? EA3URO (Vèrtex Geodèsic Els Munts)

Te’n recordes? Avui fa dotze anys.

 Data Diumenge, 3 d’agost de 2008
 Indicatiu EA3URO/P
 Operadors EB3FLY | EA3DE | EA3DWS | EA3FHP | EB3FDI | EA3AHU | EA3AHZ | EA3CSA | EA3TJ | EA3DUB | EA3BDQ | “Jack”
 Lloc Senyal geodèsic Els Munts, Sant Agustí de Lluçanès (Osona)
 Referència VGB-142
 Contactes
360

EA3AHZ, EA3TJ, EB3FLY i EA3DWS | (Àlbum amb 24 fotografies)

Te’n recordes? Aniversari de l’associació Ràdio Club Vic

Te’n recordes? Avui fa nou anys. L’associació de radioaficionats Ràdio Club Vic es va fundar el dimarts 26 de juliol de 2011 a Sant Julià de Vilatorta (Osona) per tres radioaficionats en una assemblea celebrada al restaurant Ca la Manyana. (Estatuts)

Els fins de l’associació són:

 • Promoure i impulsar l’afició a la ràdio, el que s’anomena legalment Servei de Radioaficionats i definit com un servei de radiocomunicació que té com a objectiu la instrucció individual, la intercomunicació i els estudis tècnics, efectuats per radioaficionats, és a dir, per persones autoritzades d’acord amb la llei, que s’interessen per la radiotècnica amb caràcter exclusivament personal i sense ànim de lucre.
 • Protegir l’autèntica essència de l’afició a la ràdio que consisteix a comunicar-se, emetre i rebre exclusivament mitjançant les ones radioelèctriques o hertzianes sense fils, amb equips transmissors i antenes, però mai amb una interconnexió amb xarxes de cable totalment contràries a l’esperit de la ràdio, com ara internet, o altres xarxes de cable existents o encara per inventar.
 • Difondre l’afició a la ràdio entre tots els àmbits de la societat dedicant especial atenció als més joves.
 • Impulsar i normalitzar l’ús de la llengua catalana entre els radioaficionats en tots els àmbits de l’afició.
 • Conscienciar i convèncer al col·lectiu de radioaficionats sobre la necessitat que Catalunya sigui reconeguda com a entitat DXCC.
 • Complir i fer complir als seus socis el Reglament de Radiocomunicacions Internacional en general, i en particular el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. (ORDRE ITC/1791/2006, de 5 de juny, per la qual s’aprova el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per aficionats. («BOE» 137, de 9-6-2006.)

Per aconseguir aquests objectius, l’associació realitza les activitats següents:

 • Participar en concursos de radioaficionat d’àmbit nacional, estatal i internacional en totes modalitats i bandes de freqüència analògiques i digitals.
 • Organitzar i participar en activitats de radioaficionat, el que s’anomena activacions, de llocs de la geografia catalana i internacional catalogats i referenciats com a vèrtexs geodèsics, monuments i vestigis, castells, ermites, espais naturals, municipis, comarques, entitats DXCC i altres referències que puguin sorgir en el futur.
 • Impartir els cursos adequats per a l’obtenció del diploma d’operador d’estació d’aficionat.
 • Sol·licitar al DX Century Club (DXCC) que Catalunya sigui reconeguda com una entitat DXCC.
 • El català és la llengua vehicular del Ràdio Club Vic i per tant s’utilitza en totes les comunicacions de ràdio analògica i digital, documents escrits i electrònics en tots els formats existents i els que estan per inventar i s’incentiva el seu ús entre els radioaficionats. A conseqüència d’això, les targetes QSL sempre seran escrites com a mínim en català.

T’en recordes? EB3CNV/P (Vèrtex Geodèsic El Castellar)

T’en recordes? Avui fa cinc anys.
Resum i dades de l’activitat.
Data: Diumenge, 26 de juliol de 2015
Indicatiu: EB3CNV/P
Operadors: EB3CNV – EA3HVU – EA3FHP
Vèrtex Geodèsic El Castellar, Balenyà (Osona)
Referències: VGB-011 / DMC-08017
Total: 360 QSO
EB3CNV i EA3HVU operant des del vèrtex El Castellar, Balenyà (Osona)

EB3CNV i EA3HVU operant des del vèrtex El Castellar, Balenyà (Osona)

Te’n recordes? EA3RKR/P (La Pedrera)

T’en recordes? Avui fa deu anys.

Indicatiu: EA3RKR/P
Data: Dissabte 24 de juliol de 2010
Casa Milà, La Pedrera, Barcelona (Barcelonès)
Referència: MVB-0300
TOTAL 265 QSO
L’activitat de la Pedrera ha estat un èxit.
Han operat l’estació EA3RKR/P de l’ARMIC: EA3JL, EA3CIW, EB3EPP, EA3ALV, EA3GYE i EA3FHP
Molts turistes i visitants de la Pedrera s’han interessat per la nostra afició. Agraïm l’amable atenció que hem rebut per part del personal de la Pedrera, seguretat, manteniment i de la Sra. Dolors. Gràcies a tots per la vostra participació.

EA3RKR

Te’n recordes? EG3TM (Torre de Montgó)

T’en recordes? Avui fa deu anys.

Indicatiu especial: EG3TM
Data: Diumenge, 4 de juliol de 2010
Torre de Montgó, L’Escala (Alt Empordà)
Referències: MVGI-1032 / DMC-17062
Operadors: EA3GJA, EA3AHZ, EA3GMH i EA3FHP
Total 329 QSO
Agraïm a l’estació EA3ZW (Casimir) per haver-nos deixat el generador de corrent elèctric.
Gràcies a tots per la vostra participació i col·laboració.

Operadors EG3TM

Targeta EG3TM