EG3CAT on the air

 

Aquests dies fa un any. T’en recordes? 
Des de l’1 de setembre està emetent per a tot el món l’estació especial EG3CAT amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Les emissions duraran fins al dia 13 de setembre de 2015. La podeu contactar a totes les bandes d’HF, VHF i UHF tant en modes digitals com en fonia i telegrafia. Fins avui, 7 de setembre, s’han fet 2329 contactes amb 127 països diferents. Recordeu que aquest indicatiu especial també serà present a les conferències del sistema Echolink “RADIOCAT” i “CATALANA” l’onze de setembre a la tarda des de la Meridiana.
||*||

September 11th 2015 will be the most important demonstration of our history: the Via Lliure to the Republic of Catalonia. A huge white mosaic, which will later be filled with colour, will cover the “Meridiana” Ave. as a symbol of the new country we will build together after September 27th, the date on which everything begins.

The Via Lliure will be the wave of hope that leads us to a pro-independence majority on September 27th. And to make it possible, it must be the most multitudinous parade of our history.

Now is the time! On September 11th we’ll fill the streets, on September 27th the ballot boxes!

Via_lliure(Avís legal: L’indicatiu EG3CAT ha estat autoritzat per la “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona”. L’Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats (BOE núm. 166, de 12.07.2013), no prohibeix en cap cas als radioaficionats utilitzar la ràdio per a realitzar activitats polítiques o fer-ne publicitat.)