El Windows 10 és el sistema operatiu més emprat

 

De les visites rebudes al web ea3fhp.cat hem detectat que El Windows 10 és el sistema operatiu més utilitzat amb un 45,07% de les visites, seguit del Windows 7 amb un percentatge del 18,78% i de l’OS X amb un 6,57% dels visitants. El Linux només representa un 1,41% del total de visites analitzades durant tot el mes de novembre del 2016.

D’altra banda, el dispositiu mòbil més utilitzat, sempre segons les visites rebudes, és l’Apple iPhone, amb un 37,14% seguit de l’Apple iPad amb un 14,29%, i el Samsung i el Huawei amb un percentatge de l’11,43%.

Pel que fa als navegadors, el Firefox és el més popular amb un 40% i 12,50% d’usuaris (depenent de la versió) seguit del Chrome amb un 12,50% del total de visites.