Prefixos nacionals dels radioaficionats

 

Proposta de nous indicatius de radioaficionat per a Catalunya. Actualment, el prefix 1C no està assignat a cap país del món.

Catalunya es distribueix en vuit vegueries: Barcelona, Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran i el Penedès. Amb la creació de la nova vegueria del Penedès, els prefixos dels indicatius nacionals dels radioaficionats quedarien distribuïts de la següent forma:

Prefix de Catalunya: 1C

Prefixos dels districtes catalans:

 • 1C1 – Barcelona
 • 1C2 – Girona
 • 1C3 – Catalunya Central
 • 1C4 – Alt Pirineu i Aran
 • 1C5 – Lleida
 • 1C6 – Tarragona
 • 1C7 – Terres de l’Ebre
 • 1C8 – Penedès

Alguns exemples:

 • un indicatiu de les comarques de la vegueria de Barcelona seria 1C1CNV
 • un indicatiu de les comarques de la vegueria del Penedès seria 1C8HSL
 • un indicatiu de les comarques de la vegueria de la Catalunya Central seria 1C3FHP
 • un indicatiu de les comarques de la vegueria de Girona seria 1C2FOH
vegueries_prefixos
Catalonia, the next DXCC entity | The next independent state of Europe