Diploma EH3DWN (Dia Mundial de la Síndrome de Down 2017)

Diploma atorgat a EA3FHP per haver contactat amb l’estació EH3DWN (Dia Mundial de la Síndrome de Down 2017). Contactes en fonia i RTTY.