Els radioaficionats sol·liciten a l’American Radio Relay League que reconegui Catalunya com a país

Per als lectors que no són radioaficionats, expliquem en què consisteix la nostra petició a l’associació de radioaficionats americana responsable del diploma de països DXCC, l’American Radio Relay League (ARRL), perquè reconegui Catalunya com a país, el que s’anomena en l’àmbit dels radioaficionats “entitat del DXCC”.

Què és una entitat DXCC?

L’objectiu principal dels radioaficionats és, entre d’altres, contactar amb tots els països del món mitjançant la ràdio, establir una competició entre tots, obtenir diplomes, trofeus i figurar en un rànquing mundial dels països contactats.

Quan parlem de països, no ens referim a la llista dels 193 estats membres de l’ONU, sinó a una llista creada pels radioaficionats i que no coincideix amb els estats oficials. Aquests “ràdio-països” es denominen “entitats DXCC”.

Les “entitats DXCC” formen part d’una llista elaborada pel DX Century Club i que pertany a l’American Radio Relay League (ARRL). L’ARRL és l’associació de radioaficionats nacional dels Estats Units i és qui ha redactat les bases d’aquest diploma. És evident que, qualsevol associació de qualsevol tipus, pot crear les bases d’un concurs, premi, diploma, etc. i per tant, la gestió i els criteris per crear unes normes són exclusivament de l’associació que les ha redactat.

En el cas que ens ocupa, l’ARRL va decidir en el seu moment, l’any 1945, crear una llista de països més àmplia per fer la competició més atractiva i interessant. És per aquest motiu que els radioaficionats, es regeixen per una llista de 349 països (entitats DXCC) i no els 193 estats oficials.

Els criteris de l’ARRL per admetre un país a la llista DXCC són geogràfics, però també polítics i ideològics, malgrat que molts radioaficionats sempre afirmen que aquest col·lectiu no entra mai en qüestions polítiques argumentant que no és legal, cosa que és totalment falsa. El reglament de radioaficionats no prohibeix en cap cas opinar i parlar de política a través de la ràdio.

En general, les illes sempre són països diferenciats encara que pertanyin al mateix estat. Un exemple el tenim aquí, les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla (encara que no sigui illa) són tres països diferents i tots pertanyen a l’estat espanyol.

Escòcia, Anglaterra, Gal·les, Man, Irlanda del Nord i Jersey es comptabilitzen com a sis països diferents encara que tots pertanyen al Regne Unit.

Per tant, si Escòcia és una “entitat DXCC”, perquè no ho és Catalunya?
Quan Catalunya sigui un estat independent, automàticament esdevindrà una nova “entitat DXCC”. Però, veient l’exemple d’Escòcia, Catalunya reuneix les condicions perfectes, segons les bases de l’ARRL, per ser una “entitat DXCC” avui mateix.

Cal seguir treballant per sol·licitar a l’ARRL, (recordem que és una simple associació amb els seus estatuts i normes internes, i no és una autoritat governamental que se li pugui exigir res, a no ser que sigui un soci qui ho demani) que inclogui Catalunya a la llista de països DXCC malgrat les fortes pressions en contra que fan els radioaficionats espanyols, alguns catalans i alguns osonencs.