Nova etapa d’Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO

 

Unió de Radioafeccionats d’Osona (EA3URO), l’associació de radioaficionats de la comarca d’Osona, inicia una nova etapa. Fundada el mes de novembre de 1997 per tres radioaficionats, EB3GKE, EA3FHP i Ramon Tirado Tirado. Durant molts anys, Unió de Radioafeccionats d’Osona ha estat molt activa fent activitats, concursos, diplomes i gestionant reemissors de VHF i UHF analògics i digitals dels quals n’és el titular. Amb la nova etapa que s’inicia ara es reprendran aquestes i altres activitats.