Declaració amb motiu del Referèndum D’autodeterminació de Catalunya

 

Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT i Unió de Radioafeccionats d’Osona, URO expressen la més enèrgica condemna a la repressió fora de mida i agressions indiscriminades dutes a terme avui per la Policia Nacional espanyola i el cos militar de la Guàrdia Civil en el dia del Referèndum D’autodeterminació de Catalunya 1-O. Els atacs que hem pogut veure arreu del país contra població indefensa i pacífica, joves, mitjana edat i ancians, és d’una covardia i indignitat que clama al cel. No ho oblidarem mai!

L’URCAT i l’URO reclamen a tots els organismes de defensa de drets humans, mitjans de comunicació i tribunals de justícia, nacionals i internacionals, que investiguin totes les agressions i els seus responsables siguin severament castigats.

L’URCAT i l’URO se solidaritzen amb totes les persones que han resultat ferides, els seus familiars i amics i els desitja una ràpida recuperació.

Denunciem i condemnem també la conducta d’alguns radioaficionats de l’estat espanyol per interferir, insultar i fer comentaris a favor de la violència en contra dels catalans a les freqüències de ràdio.

Instem a tot el col·lectiu de radioaficionats i ciutadania en general, que facin costat i siguin lleials al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les forces socials i de societat civil. Convidem a prendre part, pacíficament i amb determinació, en els actes de protesta i repulsa que es convocaran en els dies vinents.

Convidem a tots els radioaficionats, associacions i federacions de radioaficionats a subscriure aquesta declaració.

**********

The Catalonia’s Radioamateur Association, URCAT, EA3URC, strongly condemns the repressive and indiscriminate aggressions, out of measure, carried out today by the Spanish National Police and the military corps of the Civil Guard, on the day of the Self-Determination Referendum of Catalonia. The attacks we have seen all over Catalonia against defenseless and peaceful people, young people, middle-aged and elderly, are cowardice and indignity. Shame on them. We will never forget it. We will never forget!

URCAT calls on all human rights organizations, the media, justice courts, national and international, to investigate all aggressions and their responsible persons to be severely punished.

URCAT expresses solidarity with all the people who have been injured, their relatives and friends and wishes a quick recovery.

We also denounce and condemn the behavior of some Spanish radio amateurs when interfering, insulting and comment in favor of violence against Catalans on radio frequencies.

We call on the entire radio amateur community and citizens, to work together and be loyal to the legitimate Government of Generalitat de Catalunya, the Parliament of Catalonia and the civil rights movement. We invite you to take part, peacefully and with determination, in the acts of protest and repulse that will be convened in the coming days.