La nova versió del programa MixW4 és decebedora

Moltes vegades quan busquem un llibre de guàrdia per a enregistrar els QSO diaris ens oblidem del programa MixW (MixWin). Aquest programa porta un potent llibre de guàrdia que serveix tant per enregistrar els QSO diaris, com també per a tots els concursos en totes les modalitats, tant els de fonia com els digitals. No cal tenir dos programes separats, un pels QSO diaris i un altre per a concursos. També es pot configurar per a diferents indicatius, com per exemple, les activacions. En definitiva, serveix per a tot, és molt fàcil de configurar i incorpora un potent cercador que permet cercar per indicatiu, país DXCC, banda, data, hora, concurs, nom, QTH o paraules clau del camp notes, etc.

L’última versió creada pels seus autors originals, Nick Fedoseev, UT2UZ i Denis Nechitailov, UU9JDR és el MixW 3.2.105 del 27 de juliol de 2017. El programa incorpora els següents modes digitals:

 • BPSK
 • QPSK
 • FSK
 • RTTY
 • PACKET
 • PACTOR
 • AMTOR
 • MFSK
 • THROB
 • MT63
 • HELLSCHREIBER
 • FAX
 • SSTV
 • CONTESTIA
 • OLIVIA
 • RTTYM

Tots els modes es poden configurar per a treballar a totes les velocitats estàndard i també a velocitats programades per l’usuari, és a dir, de zero a l’infinit. És el millor programa que s’ha creat mai, tant com a llibre de registre de comunicats i de concursos i com a programa de modes digitals. És excel·lent i és impossible trobar un programa millor, ja que realment no existeix.

El passat 19 de febrer de 2018 es va llançar la versió MixW4 en aquest cas gestionada per la casa RigExpert que fabrica diversos productes per a radioaficionats, entre ells l’aparell o targeta de so RigExpert per a modes digitals.

Hem de lamentar que, malgrat que aquesta nova versió inclou els modes FT8 i JT65, han suprimit moltes funcions i coses que són imprescindibles. No és lògic que en una versió superior se suprimeixin modes digitals i funcions que es troben molt a faltar. Per tant, considerem que la versió 4 no és gens recomanable i és millor continuar utilitzant l’última versió 3.2.105 que és la millor i la més completa.

Lamentem que els autors del MixW, Nick Fedoseev, UT2UZ i Denis Nechitailov, UU9JDR hagin abandonat el projecte que duien des de l’any 1992, a l’època de l’MS-DOS, i l’hagin traspassat a la casa RigExpert que ha demostrat que no en té ni idea de fer programari.