CalldetenesMeteo, estació meteorològica de Calldetenes

CalldetenesMeteo, l’estació meteorològica de Calldetenes, ha canviat la seva adreça del web. A partir d’ara és aquesta: calldetenesmeteo.servimedia.biz on s’hi poden consultar dades meteorològiques actualitzades cada cinc minuts. Agraïm la col·laboració de Servimedia SCP (EA3GVB).