Un radioaficionat de Polònia felicita Catalunya per esdevenir un nou país del diploma DXCC

Catalonia new DXCC country!!!! Super!!! TNX for good QSO