Aplicacions útils per a radioaficionats

Aplicacions útils per a radioaficionats.

  • HamLog és una aplicació per a enregistrar els comunicats dels radioaficionats. És apte per a activitats, concursos i també com a llibre de registre diari. És la més completa i incorpora diverses utilitats: clúster, enviament d’eQSL, exportació en format CSV, etc.
  • ALog és un llibre de registre de comunicats per a qualsevol activitat de radioaficionat. Disponible en català seleccionable des del menú.
  • Log EA7GV és l’aplicació més senzilla i simplificada, però funciona molt bé.

Totes tres exporten els contactes (QSO’s) en format ADIF i es poden enviar mitjançant qualsevol aplicació de missatgeria com, per exemple, el Telegram.