Estadística de radioaficionats (Juny 2018)

En mig any hi ha un increment de 39 radioaficionats nous.

Autoritzacions vigents fins al 30 de juny de 2018