Comunicat amb els Estats Units a la banda de 6 metres

El mode digital FT8 permet fer comunicats extraordinaris com aquest, entre Catalunya i els Estats Units, a 50.313 MHz (banda de 6 m) i amb 10 watts de potència. Aquest sistema està tenint una acceptació mai aconseguida per cap altre mode digital malgrat que hi ha una minoria de radioaficionats que estan en contra d’ell argumentant que no té mèrit treballar gran quantitat de països amb molt poc temps. | Descàrrega del programa JTDX