ea3fhp.cat arriba a les 1.000 publicacions

Mil publicacions a ea3fhp.cat

Avui, ea3fhp.cat ha arribat a les 1.000 publicacions. El web es va crear l’octubre de 2009 i ha anat publicant informacions relacionades amb l’afició a la ràdio i els radioaficionats: activitats, concursos, diplomes, targetes QSL, fotografies, vídeos, gravacions de les activitats, programari i aplicacions per als radioaficionats, CB-27, ràdio FM i un llarg etcètera.

En el seu inici sota el nom de “Ràdio Club Vic” i amb el subdomini radioclubvic.servimedia.biz cedit per EA3GVB. Posteriorment amb el nom genèric “Radioaficionats”. L’agost de 2011 canvia al subdomini rclubvic.wordpress.com i, finalment, el 13 de març de 2013 amb el domini propi ea3fhp.cat i el mateix nom per al web. Des d’aleshores i fins avui el web ha rebut 107.394 visites.