La República Catalana present en els concursos de radioaficionat

En el passat concurs “CQ WPX RTTY Contest 2018” vam manifestar a tot el món que el nostre país és la República Catalana. D’altra banda, en el concurs “CQ World Wide RTTY DX Contest 2017”, vam incloure Catalunya com a nova entitat del diploma DXCC. Demanem als senyors de l’American Radio Relay League (ARRL), gestors d’aquest diploma, que en prenguin nota i incloguin Catalunya a la llista de països. També podeu signar aquesta petició: Petició a l’ARRL