Configuració bàsica del programa JTDX per al mode digital FT8

Des de fa un temps han adquirit molta popularitat l’ús dels modes digitals a les bandes d’HF especialment el JT65, JT9 i recentment l’FT8 i el T10. Aquests modes es caracteritzen per permetre fer comunicats mundials a llarga distància amb potències molt baixes i antenes modestes.

Per a emetre en aquests modes digitals hem d’utilitzar una interfície com el Sound Card adapter 3002 (molt econòmic) o bé el RigExpert TI-5000. La configuració és extremadament fàcil. La primera vegada que es connecta a l’ordinador (Windows 7, 8 o 10) el sistema operatiu instal·la automàticament els “drivers” i crea un port sèrie (COM) que s’utilitzarà per al control del PTT de l’emissora, és a dir, per commutar l’emissió i la recepció (TX/RX).

RigExpert TI-5000

Per als modes digitals JT65, JT9, T10 i FT8 hem d’instal·lar el programa JTDX desenvolupat per UA3DJY (Igor Chernikov) i el seu equip de col·laboradors. Descarreguem el programa JTDX i procedim a la seva instal·lació.

Iniciem el programa i prement la tecla F2 (o també el menú “File” i després “Settings”) i entrem a la configuració “General”. Introduïm el nostre indicatiu i el QTH locator i repassem les configuracions marcades en color vermell.

Menú “General”

 

Anem al menú “Ràdio” i configurem el control del PTT marcant l’opció RTS i el número de port COM corresponent de la nostra interfície. (El número del port COM el podem veure a l’administrador de dispositius del tauler de control del Windows).

Menú “Ràdio”

 

Anem al menú “Àudio” i configurarem l’entrada i la sortida d’àudio. En el menú desplegable veurem les targetes de so que tenim instal·lades, la pròpia de l’ordinador i la que tenim connectada a l’USB, sigui el Sound Card Adapter 3002 o el RigExpert TI-5000. Seleccionarem la corresponent, és a dir, la que està connectada a l’ordinador a través de l’USB que, generalment, porta per nom “USB Àudio Codec“.

Menú “Àudio”

 

A partir d’aquest moment si seleccionem el mode FT8 en el programa JTDX i tenim l’equip connectat i sintonitzat en una freqüència d’FT8, per exemple, 14.074 USB, (USB, Banda Lateral Superior) començarem a rebre els senyals. És imprescindible que tinguem el rellotge de l’ordinador a l’hora exacta, minuts i segons.

També és important habilitar el menú “Enable automatic logging of QSO”, ja que d’aquesta forma tots els comunicats es desaran de forma totalment automàtica.

Menú “Reporting”

 

És important repassar els menús indicats amb la fletxa. Aquests menús han d’estar habilitats, quedant de color verd. Amb les tecles AutoSeq i AutoTX habilitades, el programa realitzarà el comunicat de forma automàtica sense que l’operador hagi d’intervenir.

Ara ja podem gaudir de l’FT8, un revolucionari mode digital amb el qual es poden contactar tots els països del món amb poca potència i molta rapidesa i comoditat.