El canvi de protocol del mode digital FT8 permetrà fer concursos

El mode digital FT8 farà canvi molt important que consisteix a passar dels 75 bits actuals a 77 bits. Aquests són els avantatges del nou protocol:

  • Intercanvi d’informació amb 77 bits en comptes dels 75 bits de les versions anteriors. Aquest canvi té com a avantatge poder utilitzar indicatius compostos de fins a 11 caràcters i permet fer concursos en FT8 amb el corresponent intercanvi típic, per exemple, 599 001 o 599 NY, etc.
  • Millora de la sensibilitat de recepció.
  • El CRC (Cyclic Redundancy Checks) s’ha augmentat de 12 a 14 bits, tenint com a avantatge la disminució de descodificacions falses.
  • Les crides “CQ” poden contenir una segona paraula de fins a 4 caràcters, per exemple, “CQ TEST”.
  • Exportació dels concursos en format CABRILLO

A partir del 10 de desembre de 2018 tots els radioaficionats usuaris del mode FT8 hauran d’haver actualitzat el programari que està utilitzant ara, sigui el WSJT-X, el JTDX o el MSHV, a la versió de 77 bits, ja que el protocol anterior de 75 bits desapareixerà definitivament a partir de l’1 de gener de 2019 i no és compatible amb el nou.