El nou protocol del mode digital FT8 és incompatible amb totes les versions anteriors del programari

L’equip liderat per Joe Taylor, K1JT, que gestiona el programa WSJT-X, destinat a comunicacions de senyals febles entre els radioaficionats, ha anunciat la publicació de la versió WSJT-X 2.0.0. En aquesta versió els protocols d’FT8 i MSK144 canvien substancialment de forma que no són compatibles amb cap de les versions anteriors a la 2.0.0.

El programari l’ha posat a disposició del col·lectiu de radioaficionats el dia 10 de desembre i es dóna de termini per a canviar la versió nova fins a l’1 de gener de 2019. A partir d’aquesta data, tothom haurà d’utilitzar el nou protocol de 77 bits.

Existeixen dos derivats d’aquest programa que són molt millors que l’original WSJT-X pel que fa a la sensibilitat de recepció i amb més funcions: el JTDX i el MSHV. Aquest últim incorpora un llibre de registre de comunicats que permet importar-los i exportar-los en format ADIF i en Cabrillo en el cas dels concursos.