Asociación Radiotelegráfica de Barcelona, Radio Club Cataluña i Agrupació Catalana de Radioemissors

L’any 1922 es constitueix la “Asociación Radiotelegráfica de Barcelona”, la primera associació dedicada a la ràdio. Entre els que ho van fer possible hi havia José María Guillen de Garcia, Rossend Sagrera (EAR-60 i EA3AK) i Enric Calvet, entre d’altres. Es dedicaven a organitzar cursos d’electricitat i telegrafia, imprescindible en aquella època. Aquesta associació només va durar un any.

El “Radio Club Cataluña (RCC)” es va fundar l’any 1923 després d’haver-se dissolt la “Asociación Radiotelegráfica de Barcelona”. El professor de física Josep Balta Elias (EAR-54) va començar l’activitat del “Radio Club Cataluña” juntament amb Enric Calvet, Francesc Espinosa i Alfons Estublier (EAR-31) entre d’altres. A la Revista EAR s’hi publicaven algunes notícies i activitats del “Radio Club Cataluña” (EAR-25), cursos d’electricitat, muntatge de circuits, cursos de telegrafia i informació per als nous radioaficionats experimentadors. La revista oficial de l’associació era el “Boletín Radio Club Cataluña”. L’any 1925 es canvia la junta directiva i Alfonso Estublier (EAR-31) és nomenat president.

L’Agrupació Catalana de Radioemissors (ACRE) data de l’any 1925 aproximadament. Hi ha molt poca documentació d’aquesta associació.

Les associacions de radioaficionats més antigues són catalanes. Catalunya va ser la pionera, tant pel que fa als radioaficionats, com a les emissores de ràdio professionals.

Agrupació Catalana de Radioemissors (ACRE)