La solució als problemes d’interfèrencies per radiofreqüència

Els sistemes digitals FT8, FT4, BPSK, RTTY, JT65, JT9 entre molts d’altres, estan de moda entre els radioaficionats i cada dia s’utilitzen més a causa dels grans avantatges que ofereixen. Amb potències força baixes i antenes modestes es pot arribar a contactar amb tots els països del món sense gaire dificultats. Només és necessari un ordinador, el programari corresponent (MixW, JTDX, WSJT-X, etc.) i una targeta de so, sigui la pròpia de l’ordinador o una d’externa (RigExpert), per emetre i rebre en qualsevol dels modes digitals existents o els que puguin crear-se en el futur.

L’ordinador ha d’anar connectat a l’equip emissor mitjançant un cable USB i a vegades això comporta problemes d’interferències a l’ordinador. La radiofreqüència (RF) emesa per l’equip emissor interfereix el port USB de l’ordinador. La majoria de cables que fem servir per a connectar un dispositiu a l’ordinador, impressora, càmera fotogràfica, disc dur extern, targeta de so externa, etc., no són blindats, és a dir, no porten una malla metàl·lica que impedeixi l’entrada d’RF a l’ordinador. Això provoca que quan estem emetent, encara que sigui amb poca potència, la connexió al port USB queda deshabilitada i no funciona, és a dir, el port USB i el programa queden “penjats”.

Solució per a aquest problema: Utilitzar un cable blindat (amb malla) de la mida més curta possible, tot i que el fabricant informa que la longitud màxima pot arribar fins a 5 metres. Generalment la mida estàndard és d’1,80 metres i si en necessitem més, el podem allargar amb una extensió d’1,80 metres. Aquest tipus de cable es reconeix fàcilment, ja que la cobertura de plàstic transparent ens permet veure perfectament la malla metàl·lica.

Cable USB blindat amb malla metal·lica