Quin és el millor programa per als modes digitals FT4 i FT8?

Aquests són els diversos programes existents actualment per emetre en els modes digitals FT4 i FT8. Tots estan basats en el programa original WSJT-X.

  • WSJT-X és el programa original creat per K1JT, Joe Taylor. Inclou FT4, FT8 (entre d’altres) i les opcions per a diversos concursos.
  • WSJT-Z és una còpia idèntica de l’anterior modificada per SQ9FVE, Tom Rudzinski. Inclou una opció 100% automàtica que permet realitzar i desar els comunicats sense la intervenció ni la presència de l’operador. Igual que l’anterior també disposa d’FT4, FT8 i concursos.
  • MSHV és un altre derivat del programa original americà. Està creat per LZ2HV, Christo Hristov. Inclou FT4, FT8 (entre d’altres) opció de concursos i un excel·lent llibre de registre de comunicats amb importació i exportació en els formats ADIF i CABRILLO. El disseny és totalment diferent dels altres.
  • JTDX és una versió creada per UA3DJY, Igor Chernikov i ES1JA, Arvo Järve. Està especialitzat en el mode FT8 i per tant no inclou l’FT4 ni tampoc els concursos. La seva sensibilitat de recepció és extraordinària i supera tots els altres programes. El disseny és molt agradable, les finestres són més altes i amples i permeten visualitzar un gran nombre de comunicats o línies de text. També disposa del mode T10 creat per ells mateixos.
  • JS8Call és un derivat de l’aplicació WSJT-X, reestructurat i redissenyat que permet a enviar missatges (és un petit xat) mitjançant una modulació FT8 personalitzada i anomenada JS8.

Molts radioaficionats asseguren que el millor de tots és el JTDX, ja que la sensibilitat és excel·lent si el comparem amb el WSJT-X o el WSJT-Z. El MSHV no es queda enrere, també té un bon rendiment i bona recepció. S’ha comprovat que totes les versions o còpies derivades són molt millors que l’original WSJT-X.

Acknowledgements to K1JT Joe Taylor and WSJT Development Group. The algorithms, source code, look and feel of WSJT-X and related programs, and protocol specifications for the modes FSK441, FT8, FT4, JT4, JT6M, JT9, JT65, JTMS, QRA64, ISCAT, MSK144, are Copyright ©2001-2019 by one or more of the following authors: Joseph Taylor, K1JT; Bill Somerville, G4WJS; Steven Franke, K9AN; Nico Palermo, IV3NWV; Greg Beam, KI7MT; Michael Black, W9MDB; Edson Pereira, PY2SDR; Philip Karn, KA9Q; and other members of the WSJT Development Group.