El programa JTDX ja inclou el popular mode digital FT4

El programa JTDX creat per UA3DJY, Igor Chernikov i ES1JA, Arvo Järve, fins ara especialitzat només en el mode FT8 ja inclou l’FT4 des del 6 d’octubre de 2019. La seva sensibilitat de recepció és extraordinària i supera tots els altres programes. Finalment els autors han decidit incorporar el mode FT4 millorant la sensibilitat i solucionant tots els defectes i mancances de l’original WSJT-X.
El mode FT4 és molt popular, ja que és el doble de ràpid que l’FT8. Un comunicat amb FT8 dura 13 segons i amb l’FT4 dura 6 segons.

JTDX amb FT4, FT8, T10, JT65, JT9 i WSPR