L’Estat espanyol rastrejarà tots els telèfons mòbils durant vuit dies

El govern espanyol rastrejarà els mòbils de tot l’Estat durant vuit dies. Així, podrà saber com es mouen els ciutadans durant quatre dies feiners de novembre, un diumenge i tres dies de vacances. Una primera part de l’estudi es farà els dies 18, 19, 20 i 21 de novembre. Una altra part de l’anàlisi implicarà rastrejar els telèfons el diumenge 24 de novembre i el 25 de desembre, dia de Nadal. L’any 2020 es rastrejarà durant dos dies d’estiu, el 20 de juliol i el 15 d’agost.
Com que l’estudi es farà a partir de la informació de la xarxa de telefonia, si el dispositiu està desconnectat d’aquesta, no es podrà fer el seguiment dels moviments, és a dir, l’única forma d’evitar que l’Estat rastregi el mòbil és desconnectar-lo totalment durant els dies que dura l’anàlisi. Posar el mòbil en mode avió no evita el rastreig.