Actualització imprescindible del programa Cumulus

La darrera versió del popular programa Cumulus per a la gestió de diversos models i marques d’estacions meteorològiques és la 1.9.4 (build 1099), del 28 de novembre de 2014 i ja no s’ha actualitzat més a causa de la jubilació del seu desenvolupador, el senyor Steve Loft.

En aquesta darrera versió hi ha un petit problema, a partir de l’1 de gener de 2021 no es podrà accedir ni editar els fitxers des del mateix programa, per exemple, els fitxers de dades meteorològiques NOAA posteriors al 31 de desembre de 2020, ja que menú desplegable per a seleccionar l’any només arriba fins a l’any 2020.

Sembla que això només afecta aquelles parts del programa que inclouen menús desplegables de l’any. Això sí, el programa continuarà funcionant en la part automàtica sense cap problema. Per tant, si estem pujant les dades a un web, continuarem veient-les des d’aquí, però no des del programa.

Aquest tema es va consultar en el fòrum de Cumulus i finalment EA3FHP ha creat un pedaç que soluciona aquest problema fins a l’any 2099. Amb aquesta actualització, el menú desplegable comença l’any 2000 i acaba el 2099. Per a actualitzar-lo, només cal descarregar el nou fitxer “cumulus.exe” i substituir el que hi ha actualment al directori del programa.