Un radioaficionat del Canadà demana que Catalunya sigui reconeguda com a país del DXCC award

Un radioaficionat del Canadà, VE1XE, ha signat i està d’acord amb la campanya oberta a change.org per a sol·licitar a l’American Radio Relay League (ARRL) que reconegui Catalunya com a país/entitat del diploma DXCC.

Aquesta campanya ja l’han signada la majoria de radioaficionats de Catalunya, però també hi donen suport molts radioaficionats de països diversos i també persones que no practiquen aquesta afició.

Un cop més insistim que aquesta decisió l’hem de prendre nosaltres, els radioaficionats de Catalunya, i no la junta directiva de l’ARRL. El president d’aquesta associació, (ARRL), Mr. Richard A. Roderick, no pot menysprear ni ignorar la majoria de radioaficionats catalans que han signat aquesta petició.

A canadian radio amateur has signed and agrees with the campaign on change.org to request that the American Radio Relay League (ARRL) to include Catalonia in the DXCC a countries/entities list.

This campaign has already been signed by most radio amateurs of Catalonia, but it is also supported by many radio amateurs from different countries and also by people who do not practice this hobby.

Once again we insist that this decision must be taken by us, the radio amateurs of Catalonia, and not by the board of directors of the ARRL. The president of this association, (ARRL), Mr. Richard A. Roderick, cannot despise and ignore the majority radio amateurs of Catalonia who have signed this petition.