Configuracio del HamAlert per a rebre els espots de les estacions de Catalunya

Configuració de l’aplicació HamAlert per a rebre només les alertes del DX clúster de les estacions nacionals de Catalunya.

  • Prefixos de Catalunya: AM3, AN3, AO3, EA3, EB3, EC3, ED3, EE3, EF3, EG3, EH3
  • Bandes: 2, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 i 80 m
  • Font: DX Clúster
  • Recepció de les notificacions: Push via l’app HamAlert