Aplicació DVSwitch per a connectar-se a la xarxa DMR

L’aplicació per a Android DVSwitch permet l’accés a la xarxa mundial de DMR. És una app molt intuïtiva i fàcil de configurar. Cal registrar-se al servidor que és gestionat per EA3IHI (David).

Aquesta aplicació permet crear i gestionar instàncies de servidor DVSwitch connectades a la xarxa DMR. Aquest servei és ofert per EA3IHI de forma gratuïta i desinteressada amb l’única finalitat d’experimentar i aprendre gaudint de la ràdio. (Font: EA3IHI)