El menyspreu a Catalunya de les plataformes QRZ, LoTW, eQSL i DMR

QRZ.com és un cercador americà d’indicatius de radioaficionat on s’hi poden cercar les dades personals (nom, adreça, població, biografia, email, etc.) dels radioaficionats tot del món que hi estan donats d’alta. No sabem si això és legal a Europa o vulnera la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

El Logbook of The World (LoTW) és un base de dades de l’American Radio Relay League (ARRL) que ofereix un servei de verificació de contactes entre radioaficionats. Utilitzant el LoTW, els radioaficionats poden reclamar i verificar els contactes (QSOs) realitzats amb altres aficionats, generalment per a sol·licitar crèdits per a diplomes com el DXCC de països. Aquest tipus de verificació antigament requeria intercanvi de targetes postals (QSL) de paper i l’enviament a l’ARRL, un procés lent i una mica car.

eQSL és un servei d’intercanvi de targetes QSL electròniques entre els radioaficionats. Està dissenyat per a ser la forma més ràpida, fàcil i econòmica d’intercanviar les targetes de verificació de contactes, eliminant el cost i el temps de les targetes postals de paper.

La base de dades mundial del sistema DMR (Digital Mobile Radio) concedeix les anomenades “Ràdio ID”, és a dir, un indicatiu numèric que va aparellat amb l’indicatiu de radioaficionat i que permet accedir al sistema DMR. Aquesta identificació no té cap validesa legal, ja que és concedida pels mateixos radioaficionats i no per una administració pública, com en el cas dels indicatius de radioaficionat, després de superar un examen.

No sabem si això és legal a Europa o vulnera la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), ja que els gestors del sistema, (radioaficionats, persones particulars), sol·liciten una còpia de la llicència de radioaficionat i que, per cert, no admeten el Carnet Català de Radioaficionat emès per la Generalitat de Catalunya, fet que demostra el seu total desconeixement sobre la Nació catalana, el seu Govern i les seves institucions.

Els propietaris dels quatre llocs tenen un problema: prohibeixen la inclusió de Catalunya a les dades personals, adreça, etc. dels radioaficionats catalans i modifiquen els comptes de forma que sempre eliminen el nom de Catalunya i la senyera oficial de Catalunya.

En el cas del QRZ.com el radioaficionat EA3FHP va aconseguir que, entre els anys 2003 i 2010, aquest cercador hi hagués la possibilitat de configurar-lo de forma que a les adreces dels operadors catalans hi aparegués el nom de Catalunya i la senyera oficial. A partir del 2010, a causa de fortes pressions dels radioaficionats espanyols, el propietari del cercador AA7BQ va decidir prohibir la senyera oficial de Catalunya i el nom de Catalunya permanentment.

El cas del Logbook of The World (LoTW) consisteix en el fet que l’American Radio Relay League (ARRL) es nega a afegir Catalunya a la llista de països del diploma DXCC, malgrat que compleix tots els requisits segons les seves bases i amb l’agreujant que ignora a més de dos mil radioaficionats (la majoria) que han signat a la plataforma change.org a favor del reconeixement de Catalunya com a entitat/país del citat diploma DXCC.

En el cas d’eQSL, és pràcticament el mateix, el seu propietari N5UP, es nega a permetre el nom de Catalunya a les adreces dels radioaficionats catalans i obliga a posar un país que no és el correcte.

DL5DI responsable i propietari de la base de dades mundial del sistema DMR (Digital Mobile Radio), es nega rotundament a incloure Catalunya a la llista d’usuaris registrats en aquest sistema i afirma que “Catalunya no és un país, sinó una regió d’Espanya”. Hem enviat molts correus electrònics intentant convèncer aquest radioaficionat que les dades personals no són de la seva propietat i que cada radioaficionat té dret a posar el país que desitgi, en aquest cas, Catalunya.

Davant d’aquesta discriminació i imposició, l’any 2014 ens vam donar de baixa de QRZ.com, el 2016 del LoTW i el 2020 d’eQSL i del DMR. Per tot això exposat, convidem a tots els radioaficionats a donar-se de baixa de les quatre plataformes.

Entre els anys 2003 i 2010 QRZ.com permetia mostrar la senyera i el nom de Catalunya.

 

Campanya “Catalunya nou país/entitat del diploma DXCC” iniciada i abandonada per EA3HSL.

 

Ens hem donat de baixa d’eQSL, però hem deixat aquest missatge de protesta.

 

Tenim dret a mostrar el nostre país a les nostres dades personals.