DigiOne, el programa per a DMR, DMR+, C4FM, DSTAR i M17

El programa DigiOne fet a Catalunya és una plataforma per a la recepció i transmissió dels sistemes digitals DMR, DMR+, C4FM, DSTAR i M17 per a radioaficionats.

Desenvolupat per EA3IHG (Jordi) a partir d’un fork de l’eina DudeStar donant resposta a les funcionalitats i millores suggerides per radioaficionats de Catalunya.

DigiOne
DigiOne