Entra en funcionament un radioenllaç de 27 MHz a Osona

Des de fa pocs dies ha quedat instal·lat i en funcionament un radioenllaç de Banda Ciutadana al canal 40 AM, a la freqüència de 27.405 MHz. S’hi pot accedir per ràdio, emetent pel citat canal 40 AM amb un equip de CB-27 o per internet, mitjançant el programa eQSO i connectant-se a la sala CB.

Això ha permès reactivar la banda de 27 MHz en comarques on fins ara estava totalment inactiva. L’enllaç està ubicat a Vic i dóna cobertura a tota la comarca d’Osona i part del Ripollès i de la Garrotxa.

Els enllaços operatius actualment emeten amb una potència de 4 W. i cobreixen les zones Barcelona, Berga, Canyelles, Tarragona, Vic i Taurinyà, entre d’altres. D’aquesta forma, els CB-istes tenen la possibilitat de connectar-se amb països de tot el món utilitzant les emissores de CB-27. Aquesta banda és lliure, gratuïta i no es necessita cap llicència per emetre-hi.