Nou mode digital Q65

Nou mode digital: el Q65.

Els desenvolupadors del programari WSJT-X han anunciat la creació d’un nou mode digital que serà present a la versió 2.4.0 del citat programari.

El mode s’anomena Q65 i està pensat per a QSOs amb propagació especialment difícil. Amb desplaçament Doppler superior a uns pocs Hz, aquest és el mode que ofereix millors garanties. Resulta molt efectiu en dispersió troposfèrica i ionosfèrica, rebot lunar amb senyals i oscil·lacions ràpides.

Utilitza 65 tons FSK amb la robustesa del mode QRA64 però amb diferències notables:

  • Codi Q-ary a baixa velocitat per a la correcció d’errors FEC.
  • Missatges i seqüències idèntiques als modes FT4, FT8, FST4 i MSK144
  • To únic per a sincronització de freqüència i temps visible en presentacions a la cascada. A diferència del JT65, la sincronització i descodificació és efectiva fins i tot amb senyals curts com rebots de meteors.
  • Sub-modes opcionals amb seqüències de TX/RX de 15, 30, 60, 120 i 300 segons.
  • Una nova tècnica de descodificació altament fiable per a missatges que contenen fragments de missatge ja rebuts prèviament.

Els llindars de sensibilitat (SNR a 2500 Hz amb 50% de descodificació) van ser mesurats per a cada submode tot simulant canals amb soroll gaussià. La funcionalitat anomenada A Priori decoding (AP) millora la sensibilitat en uns quants dB a mesura que s’acumula la informació del QSO.