Manipulador de telegrafia atorgat a EA3FHP

Manipulador de telegrafia banyat en or de ½ micra i amb pom de fusta d’olivera.

Manipulador de telegrafia atorgat a EA3FHP

Manipulador de telegrafia atorgat a EA3FHP