El nou mode digital Q65 permetrà realitzar QSOs sense propagació

El nou mode digital Q65 permet fer contactes en situacions de propagació extremadament difícils, essent capaç de rebre senyals molt febles millor que en qualsevol altre mode digital.

Aquest mode està especialment dissenyat per a propagació troposfèrica i ionosfèrica (Scatter), Rebot Lunar (EME), per VHF i freqüències superiors. També és adequat i molt efectiu en qualsevol banda d’HF on hi hagi molt esvaïment del senyal (QSB).

El Q65 treballa amb el mateix tipus de missatges i seqüències que en FT4, FT8, FST4 i MSK144. Utilitza un to únic, visible a la cascada, per a sincronitzar l’hora i la freqüència.

A diferència del JT65, la sincronització i descodificació és efectiva fins i tot quan es reben pings de meteorits. Inclou seqüències de transmissió i recepció de 15, 30, 60, 120 i 300 segons. El Q65 permet que, estacions amb antenes petites i potència molt baixa, es puguin fer contactes a la banda de 50 MHz a distàncies de fins a 1.600 km quan la banda estigui pràcticament tancada, és a dir, sense propagació.