Receptor WebSDR de butxaca

Transceiver and WebSDR remote control for Android.

PocketRxTX és una aplicació d’Android que permet connectar-se als receptors mundials de ràdio anomenats WebSDR. (Software Defined Radio)

Un WebSDR és un receptor de ràdio definit per programari connectat a Internet, que permet a molts oients escoltar-lo i sintonitzar-lo simultàniament. La tecnologia SDR fa possible que tots els oients el sintonitzin de forma independent i, per tant, escoltin diferents senyals. Això contrasta amb els molts receptors clàssics que ja estan disponibles a través d’Internet. Molts radioaficionats l’utilitzen quan, per diverses causes, no és possible tenir una bona recepció des de la seva estació.

També serveix per a controlar remotament diverses marques i models de transceptors de radioaficionat (emissors i receptors) via Bluetooth, USB/sèrie i connexió a Internet.