Manual de configuració de la Xarxa TGIF Network de DMR

TGIF Network és una xarxa nova de DMR totalment lliure. Des d’ara disposa de reflector i servidor propi, el 4714, com a DMR+.

L’avantatge d’aquest nou sistema és que es pot connectar als hotspots o bitxos de Pi-Star, i per tant podem configurar un canal als nostres aparells de ràdio per tal de poder utilitzar aquesta nova xarxa.

Descàrrega del manual de configuració de la Xarxa TGIF Network.