Alfabet fonètic ICAO utilitzat pels radioaficionats

El codi ICAO és un alfabet de lletrejar per radiotelefonia, utilitzat internacionalment en radiocomunicacions de transmissió de veu en la marina i l’aviació, tant pels serveis civils com militars.

Va ser establert per l’Organització d’Aviació Civil Internacional (ICAO), agència de l’ONU creada el 1944. També és conegut com a Interco i com alfabet fonètic ICAO.

L’utilitzen els radioaficionats i CB-istes per lletrejar els seus indicatius.